Baş ağrısı? Odaklanamama? İletişim sorunları? Endişe? Stres?

Çok sayıda çalışan gibi siz de bu rahatsızlıklardan şikayetçiyseniz, işitme duyunuza daha fazla önem vermenizin zamanı gelmiş demektir.

Herkes iç mekan tasarımından farklı şekillerde etkileniyor. Tasarımcılar ilham verici çalışma alanları oluşturmak ve çalışan memnuniyetini artırmak için 3 ana duyuya odaklanıyor: görme, dokunma ve işitme.

Her birimiz, farklı şekillerde, her an ortalama 2 milyon bit duyusal veri alıyoruz. Bu da içinde bulunduğumuz çevreden ve tasarımdan farklı şekillerde etkilenmemize sebep oluyor. Bazılarımız materyallerin dokusuna, bazılarımız renk ve grafiklere, bazılarımız ise seslere daha fazla odaklanıyoruz.

İşitme duyusu daha hassas olanlar için modern ofis düzeni çoğu zaman zorlayıcı ve rahatsız edici bir hal alabiliyor. İş birliğini, dayanışmayı, karşılaşmaları ve iletişim kurmayı destekleyen açık ofis düzeni, tüm avantajlarına rağmen gürültü üretmeye açık bir ortam oluşturuyor.

Açık ofislerle ilgili yapılan araştırmalar gösteriyor ki gürültü seviyesinin rahatsız etmediği çalışan oranı yalnızca %30 ve gürültü, çalışanlardaki stres ve endişe seviyesini yükseltirken çalışma isteği ve memnuniyetini düşürüyor.